Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Državljanstvo - rojstvo otroka /

DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Informacije v zvezi s pridobitvijo državljanstva Republike Slovenije najdete na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve TUKAJ

 

 

PRIGLASITEV OTROKA KOT SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA

Ko boste zbrali vse dokumente, vas vljudno prosimo, da nas  pokličite oziroma obvestite na elektronski naslov consular.london(at)gov.si , da se dogovorimo za termin za vložitev vloge za registracijo otroka kot slovenskega državljana. Vašo dokumentacijo bomo nato posredovali pristojni upravni enoti, ki bo izvedla vpis.

Seznam potrebnih dokumentov:

  • Vloga: Priglasitev otroka

Izpolnjen obrazec vloge. Izpolnite enega od obeh obrazcev, odvisno od državljanstva obeh staršev. 

Če sta oba starša slovenska državljana, izpolnite obrazec za "Vpis rojstva mladoletnega otroka v matični register", ki je na razpolago TUKAJ

Če je slovenski državljan eden od staršev, izpolnite obrazec za "Vpis rojstva in priglasitev mladoletnega otroka rojenega v tujini v matični register", ki je na razpolago TUKAJ

  • Otrokov overjen originalni rojstni list

Originalni rojstni list otroka je potrebno overiti z mednarodnim žigom Apostille. Treba je predložiti razširjeni rojstni list, ki vsebuje poleg otrokovih podatkov tudi podatke staršev. Overitev v VB opravlja »Legalisation Office«.

Če otrok ni rojen v VB, morate overitev (»authentication, legalisation«) rojstnega lista urediti v državi ali na predstavništvu države, kjer je bil otrok rojen. Veleposlaništvo RS v Londonu bo po pridobitvi podpisa pristojne osebe na predstavništvu države rojstva otroka overilo tako pridobljen podpis.

  • Prevod overjenega rojstnega lista

Ko pridobite overjen rojstni list, ga je potrebno prevesti v slovenski jezik. Prevod lahko naredite sami ali preko prevajalca. Prevod rojstnega lista bomo overili na Veleposlaništvu.

  • Prijava stalnega prebivališča otroka

 Izpolnjen obrazec "Prijava stalnega bivališča" za otroka, ki je na razpolago TUKAJ

  • Prijava volilne pravice za otroka

Izpolnjen obrazec "Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice", ki je na razpolago TUKAJ

Namen tega obrazca je, da otroka prijavimo v volilni register. S tem bo otrok, ko bo dopolnil 18 let, pridobil volilno pravico. 

  • V primeru, če NISTE poročeni z drugim staršem otroka

V primeru da niste poročeni oz. da bil otrok rojen pred sklenitvijo zakonske zveze, se morata na Veleposlaništvu oglasiti OBA starša, kjer se pred uradno osebo podpiše t.i. obrazec za priznavanje očetovstva. Obrazec boste dobili na veleposlaništvu.

V primeru, da sta poročena je potrebno poroko registrirati v Sloveniji predno lahko otrok pridobi državljanstvo. Vse informacije glede vpisa poroke so na voljo TUKAJ. Oba postopka lahko opravite istočasno.

V primeru, da sta poročena in je poroka registrirana v Sloveniji, se mora na veleposlaništvu oglasiti samo eden od staršev (slovenski državljan).

  • Izjava o uporabi imena

Prosimo, če priložite izjavo, v kateri navedete ime, ki ga bo otrok uporabljal v pravnem prometu. Obrazec za "Izjavo o uporabi imena" je na razpolago TUKAJ

 

Trajanje postopka

Na veleposlaništvu bomo vse dokumente posredovali pristojni Upravni enoti v Sloveniji. Ko nam iz Upravne enote posredujejo kopijo izpiska iz matične knjige rojstev za otroka, lahko zaprosite za nov potni list.

Če so predloženi vsi potrebni dokumenti, postopek traja približno štiri tedne (odvisno od hitrosti potovanja poštne pošiljke, upravne enote, morebitnih praznikov v Veliki Britaniji ali Sloveniji, itd).

Za več informacij smo vam na voljo na veleposlaništvu.