Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Komu lahko veleposlaništvo nudi pomoč /

KOMU LAHKO VELEPOSLANIŠTVO RS NUDI POMOČ?

 • slovenskim državljanom,
 • osebam slovenskega porekla,
 • državljanom držav članic Evropske unije, če nimajo svojega diplomatsko konzularnega predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti)

Častni konzulati Republike Slovenije niso pristojni za opravljanje klasičnih konzularnih opravil in jih lahko izvajajo le v posameznih primerih ter po navodilih pristojnega veleposlaništva Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
 

Kaj diplomatsko konzularno predstavništvo lahko stori za vas?

 • Izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo
 • Posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo
 • Vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter, ob vašem soglasju, obvesti vaše sorodnike oz. prijatelje o vaši situaciji
 • Posreduje obvestilo sorodnikom oz. prijateljem v primeru nesreče ali smrti
 • Pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo*
 • Pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji
 • Pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev
 • Overja prevode, potrdila ter podpise v upravnih postopkih
 • Pomaga pri ureditvi digitalnega potrdila za fizične in poslovne subjekte.

*Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in diplomatsko konzularna predstavništva ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih uslug.
 

Česa diplomatsko konzularno predstavništvo ne more storiti za vas?

 • Izposlovati izpustitev iz pripora oz. zapora
 • Plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kazniva dejanja
 • Preprečiti lokalnim oblastem, da vas po prestani zaporni kazni, prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo
 • Priskrbeti boljšo ali hitrejšo obravnavo v bolnici ali zaporu
 • Plačati stroške zdravljenja, namestitve, odvetniških ter drugih uslug
 • Pomagati vstopiti v državo
 • Priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov
 • Rezervirati hotelov ali drugih namestitev
 • Priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje
 • V nekaterih državah ima Republika Slovenija tudi častne konzule, ki pa imajo omejena pooblastila, a vam lahko posredujejo podatke o najbližjem veleposlaništvu Republike Slovenije.