Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Sprememba stalnega / začasnega prebivališča /

SPREMEMBA STALNEGA/ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA

V skladu z določbami Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb, Uradni list RS, št. 59/2006 - UPB1, 111/2007) je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja Republike Slovenije, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne pozna v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS. Točen naslov v tujini je tudi zagotovilo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov. 

Če se preselite, je treba spremembo javiti veleposlaništvu ali upravni enoti. 

Zakon pa omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS. Ta pride v poštev, ko posameznik namerava odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 17. člena Zakona o prijavi prebivališča (prijava začasnega prebivališča traja največ do 4 leta). Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v Sloveniji spet stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Spremembo prebivališča je mogoče spremeniti preko e-uprave, če imate digitalni elektronski podpis Sigen-ca ali osebno na veleposlaništvu. Vljudno prosimo, da se za termin predhodno obrnite na veleposlaništvo na: consular.london(at)gov.si  

Obrazec za prijavo stalnega prebivališča ali začasnega odhoda z območja RS lahko najdete TUKAJ