Veleposlaništvo RS London /Gospodarsko področje /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Blagovna menjava med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom se konstantno povečuje v zadnjih štirih letih. Združeno kraljestvo je 7. zunanjetrgovinski partner na področju storitev, 9. na področju investicij ter 19. na področju blaga. V letu 2017 je blagovna menjava znašala 921 milijonov €, kar je 2 % povečanje glede na leto 2016.

V spodnji tabeli so navedeni podatki o trgovinski menjavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom v zadnjih nekaj letih:

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Veliko Britanijo 2011 – 2017 (v 1.000 EUR)

Leto         Izvoz blaga     Uvoz blaga        Skupaj           Saldo           
2011494.862358,452853,314136,410
2012460,134303,432763,566156,702
2013441,171388,356829,52752,815
2014467,010306,870773,880160,140
2015534,787351,125885,912183,662
2016533,926367,159901,095166,777
2017*538,538382,990921,528155,548

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno marec 2018)

 Vir: Statistični urad RS

Informacija glede strukture blagovne menjave med državama je dostopna TUKAJ

V letu 2016 je storitvena menjava med državama znašala 345,1 mio € (+5,7 % povečanje v primerjavi z letom 2015). Od tega je izvoz znašal 184,1 mio € (+12 %), uvoz pa 161,1 mio € (-0,61 %). Pri izvozu storitev prevladujejo potovanja in transportne storitve, pri uvozu pa poslovne ter telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve.

ZK je 10. zunanjetrgovinski partner pri investiranju v RS. V 2016 so neposredne naložbe iz ZK dosegle 309,2 mio € (+4,1 % v primerjavi z 2015), neposredne naložbe Slovenije v ZK pa 12,8 mio € (-43,7 % v primerjavi z letom 2015).