Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /V primeru smrti /

V PRIMERU SMRTI

 

PRENOS POSMRTNIH OSTANKOV IN IZDAJA POSMRTNEGA POTNEGA LISTA

Za izdajo posmrtnega potnega lista za prevoz posmrtnih ostankov v Republiko Slovenijo je potrebna naslednja dokumentacija:

  • potni list  pokojne osebe;
  • izpisek iz matične knjige umrlih (»Certificate of Death«), overjen z mednarodnim žigom Apostille (če je pokojni umrl v VB); **
  • potrdilo zdravnika o vzroku smrti (za žaro ni nujno);
  • potrdilo oziroma dovoljenje (posmrtni potni list/laisser-passer) pristojnega organa države v kateri je nastopila smrt za prevoz posmrtnih ostankov iz države. (Običajno je to potrdilo glede vsebine žare (»Declaration of Content  issued by Funeral Director«);
  • potrdilo o upepelitvi (v primeru upepelitve);
  • potrdilo oz. dovoljenje uprave pokopališča v RS v kraju kjer se bo opravil pokop ali hramba žare (samo v primeru prevoza posmrtnih ostankov tujega državljana).

V primeru, da se odločite žaro nesti na letalo, predlagamo, da glede morebitnih posebnih zahtev posvetujete z izbranim letalskim  prevoznikom.

 

** Overitev v Veliki Britaniji opravlja »Legalisation Office«

 

REGISTRACIJA

Za registracijo smrti slovenskega državljana, ki je umrl v VB, v Republiki Sloveniji potrebujemo:

  • Originalni izpisek iz matične knjige umrlih, overjen z mednarodnim žigom Apostille ter njegov prevod;
  • Prevod bomo overili na veleposlaništvu v Londonu;
  • Potni list oziroma osebni identifikacijski dokument pokojne osebe.

Dokumentacijo se nato posreduje pristojni slovenski službi (lahko urejate preko veleposlaništva ali neposredno v Sloveniji).