Veleposlaništvo RS London /Ukrepi za preprečevanja širjenja covid-19 /

Informacije o ukrepih za preprečevanje širjenja Covid -19 ob vstopu v Slovenijo

15. julija 2021 se je začel uporabljati nov odlok o prehajanju meja. Vse informacije o spremembah in pogoje za vstop v Slovenijo najdete na vladnem portalu GOV.SI, v rubriki Prehajanje meja

Več informacij o prehajanju državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa se nahaja tudi na spletni strani Slovenske policije

Pogoji za vstop v Slovenijo

- negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa,
- negativni rezultat HAG testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
- potrdilo o prebolelosti (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev),
- potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni, prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 dni, drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni;
- potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov oseba cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke, pri čemer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja, 
- evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),
- digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).
- Če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz 4. točke, se zaščita vzpostavi po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je taka oseba prvič cepljena s cepivom iz tretje ali pete alineje 4. točke (cepivo proizvajalca AstraZeneca), se zaščita vzpostavi takoj po drugem cepljenju, če se drugič cepi s cepivom iz prve alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Biontech/Pfizer) ali druge alineje 4. točke (cepivo proizvajalca Moderna) in drugi odmerek prejme v roku od 4 do 12 tednov po prejemu prvega odmerka.

Oseba, ki ne predloži enega od zgoraj navedenih dokazil, se napoti v karanteno na domu za deset dni.

Vstop brez napotitve v karanteno in negativnega testa

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb:

- otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo,
- dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
- osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
- osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Informacije o ukrepih za preprečevanje širjenja covid-19 ob vstopu v Združeno kraljestvo

Informacije glede potovanja v Združeno kraljestvo v povezavi s trenutnimi ukrepi so na voljo na naslednji povezavi: www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england. Slovenija je trenutno uvrščena na oranžni (amber) seznam.

Osebe, ki so polno cepljene

Slovenija je trenutno uvrščena na oranžni seznam kar pomeni da je za vstop v Anglijo iz Slovenije obvezno:

- predložiti dokazilo o cepljenju

- predložiti negativni test, ki ni starejši od 72 ur (lahko je ali PCR ali antigen) - izvid mora biti izdan v angleškem, španskem ali francoskem jeziku (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england)

- izpolniti Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk)

- rezervirati in plačati  test, ki ga opravite 2. dan po prihodu v Združeno kraljestvo (https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england)

Osebe, ki niso cepljene

Skladno s tem je za potovanje v Združeno kraljestvo iz Slovenije obvezno:

- predložiti negativni test, ki ni starejši od 72 ur - izvid mora biti izdan v angleškem, španskem ali francoskem jeziku (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england)

- izpolniti Passenger Locator Form (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk)

- rezervirati in plačati 2 testa, ki ju je obvezno opraviti 2. in 8. dan karantene (https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england)

Po vstopu v Združeno kraljestvo je obvezna 10-dnevna karantena. Izjeme zgornjim ukrepom so samo točno določene osebe, ki vstopajo zaradi določenih poklicev:

www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules. Opozarjamo da je tudi v večini primerov izjem obvezna karantena ter testiranje kot zgoraj, mogoče je le prekiniti karanteno za opravljanje dejavnosti.

Po polnih 5 dneh karantene je mogoče samo-izolacijo prekiniti v primeru dodatnega testiranja v okviru sheme Test to Release (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel). Opozarjamo, da gre pri tem za dodatno testiranje in je še vedno obvezno opraviti tudi testiranje 2. in 8. dan karantene.

Morebitna prebolenost COVID-a oziroma cepljenje ne vplivata na zgornje obveznosti samo-izolacije ter testiranja.

V kolikor v Združenem kraljestvu ne želite ostati polnih 10 dni, lahko državo zapustite prej, vendar morate v tem primeru celoten čas obiska preživeti v samo-izolaciji. Prav tako morate v vsakem primeru plačati oba testa (2. in 8. dan) tudi v primeru, da drugega testa ne boste opravili.