Veleposlaništvo RS London /Novice /
06.05.2010  

Referendum o Zakonu o ratifikaciji arbitražnega sporazuma - 6. junij 2010

Ko gre za volivce v tujini, ločimo dve kategoriji:

 

- volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji in so torej vpisani v volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije ter so na dan glasovanja začasno v tujini (ne glede na razlog – v nadaljevanju: ZDOMCI)

 

- volivci, ki so se izselili iz Republike Slovenije in so vpisani v posebni volilni imenik državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: IZSELJENCI)

 

ZDOMCI (začasno v tujini) se lahko prijavijo za glasovanje na referendumu:

 

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v Londonu,

- po pošti v tujino

 

Za obe obliki glasovanja se morajo prijaviti pri Državni volilni komisiji najpozneje do 22. maja 2010. V volilnem imeniku, za območje kjer imajo stalno prebivališče, se pri imenu in priimku volivca v rubriki »opombe« naredi oznaka, na kakšen način glasujejo. Tem volivcem volilni odbor ne sme dovoliti glasovati, tudi če bi se fizično pojavili na volišču.

 

Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo bodisi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče (gradivo mora prispeti do odprtja volišča 6.6.2010) ali na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov bo izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volilno gradivo, ki se vrača v Slovenijo, mora volivec oddati na pošto v tujini najpozneje 5. junija 2010, upoštevalo pa se bo, če bo prispelo k pristojni okrajni volilni komisiji v Slovenijo do 14. junija 2010 do 12.00 ure.

 

Volivci, ki glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v Londonu bodo vpisani v posebni seznam glasovalcev. Na dan glasovanja 6. junija 2010 se zglasijo med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

 

Rok za prijavo – 22. maj 2010 – je prekluziven. Zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo.

 

IZSELJENCI (nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) bodo, glede na določbe 28. člena Zakona o evidenci volilne pravice, s strani Ministrstva za zunanje zadeve obveščeni o razpisanem referendumu in o možnih načinih glasovanja.

 

Izseljenec se svobodno odloči ali bo kot obliko glasovanja izbral glasovanje na volišču na DKP ali bo izbral glasovanje po pošti.

 

Izseljenci glasujejo na naslednje načine:

 

- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v Londonu, če so vpisani v volilni imenik, ker gre za območje jurisdikcije DKP,

 

Če glasuje na DKP, se na dan glasovanja 6. junija 2010 zglasi, med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času, na volišču na DKP, kjer postopek glasovanja poteka na enak način kot na volišču v Sloveniji (identifikacija volivca z osebnim dokumentom, podpis volivca, glasovanje z glasovnico).

 

- po pošti, pri čemer pa mora - za razliko od državnih volitev - pri referendumu volivec zahtevati tako glasovanje pri Državni volilni komisiji. Rok za vložitev zahtevka za glasovanje po pošti za izseljence je ravno tako 15 dni pred dnem glasovanja, tj. 22. maj 2010.

 

Rok za prijavo za glasovanje po pošti – 22. maj 2010 – je prekluziven. Zapozneli zahtevki se kot prepozno vloženi zavržejo.

 

Če volivec glasuje po pošti, mora biti gradivo oddano na pošto najpozneje 5. junija 2010, upošteva pa se, če prispe k volilnemu organu v Slovenijo do vključno 14. junija 2010 do 12.00 ure. Volivec pošlje gradivo v Slovenijo na naslov pristojne okrajne volilne komisije (naslov je izpisan na povratni ovojnici, ki jo vsebuje volilno gradivo). Volivci, ki glasujejo po pošti iz tujine, lahko volilno gradivo, ki ga prejmejo na naslov v tujini, vrnejo tudi na naslov diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na katerem je volišče, pri čemer pa mora prispeti na DKP 6.6.2010 do odprtja volišča na DKP.

 

Izseljenec, ki bo na dan 6. junija 2010 v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote) – tako imenovana volišča »OMNIA«. Za to volišče se mora prijaviti najpozneje 3. junija 2010 (DKP, kjer je vpisan v volilni imenik bo nemudoma obveščeno, da izseljenec glasuje v Sloveniji in v volilnem imeniku bo narejena oznaka, da je izbral ta način glasovanja). Volivec – izseljenec, ki se bo odločil za glasovanje na volišču »OMNIA« se dne 6.6.2010 zglasi na volišču »OMNIA«, v kraju, ki ga je izbral. Natančni naslovi volišč »OMNIA« bodo objavljeni na spletni strani http://www.dvk.gov.si/ kot tudi instruktivni obrazci za prijavo.

Obrazci:

Z A H T E V E K  ZA GLASOVANJE PO POŠTI ALI NA DIPLOMATSKO KONZULARNEM PREDSTAVNIŠTVU ZA VOLIVCE Z ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM V TUJINI

 

Z A H T E V E K ZA GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI, ZA VOLIVCE, KI V REPUBLIKI SLOVENIJI NIMAJO STALNEGA PREBIVALIŠČA