Veleposlaništvo RS London /Novice /
04.12.2017  

Promocija Slovenije kot investicijske destinacije v Londonu

Pod okriljem javne agencije SPIRIT Slovenija in Britansko-slovenske gospodarske zbornice-BSCC, Sveta britanskih gospodarskih zbornic v Evropi-COBCOE ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter v sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Londonu je dne 1. decembra 2017 v prostorih "Institute of Directors" v središču Londona potekala investicijska konferenca. Na njej je bilo udeležencem predstavljeno slovensko poslovno in investicijsko okolje, priložnosti v posameznih sektorjih ter primeri dobrih praks.

 

Prisotne gospodarstvenike, predstavnike družb za investicijsko bančništvo in upravljanje s sredstvi, finančnih institucij in bank, podjetij za svetovanje ter britanskih ministrstev in tukajšnje diplomatske skupnosti, skupno preko osemdeset udeležencev, je najprej nagovoril državni sekretar na Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti. Med drugim je opisal primerjalne prednosti Slovenije za investiranje, prioritetna področja strategije pametne specializacije ter tudi primere uspešnih načrtov tujih neposrednih investicij v Slovenijo.

Regionalna direktorica v Evropski banki za obnovo in razvoj-EBRD Vedrana Jelušić Kašić je med drugim predstavila strateške prioritete aktivnosti EBRD v Sloveniji in širše ter priložnosti in prednosti za investiranje v Sloveniji z vidika EBRD.

Glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank-DUTB Imre Balogh je v predstavitvi med drugim izpostavil še posebno velike konkurenčne investicijske prednosti Slovenije na področju proizvodnje in turizma. Prestavil je tudi glavne priložnosti za investiranje z vidika lastniškega kapitala, nepremičnin ter odkupa terjatev, ki so v njihovem portfelju.

V zaključnem delu investicijske konference je potekala okrogla miza, pod moderatorstvom izvršne direktorice COBCOE Anne-Marie Martin. Sodelovali so    Lidia Glavina, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga-SDH; Janez Škrubej, izvršni direktor DUTB; Miha Košak, posebni svetovalec v investicijski in svetovalni družbi Emona Capital; Robert Appleby, operativni direktor podjetja Titus Plus; Michele Rabà, direktor investicijskega sklada Apollo. Med drugim so predstavili svoje izkušnje pri poslovanju oz. investiranju v Sloveniji, primerjalne prednosti Slovenije kot investicijske destinacije ter številne priložnosti v različnih sektorjih in področjih.