Veleposlaništvo RS London /Novice /
09.07.2020  

Podaljšan rok za oddajo prijave za delovno mesto tajnice/tajnika vodje veleposlaništva

Veleposlaništvo RS v Londonu objavlja prosto delovno mesto tajnice/tajnika vodje veleposlaništva.

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj srednješolska izobrazba;
 •  najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu;
 • odlično znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • dobro poznavanje javnega sektorja v Združenem kraljestvu;
 • urejen rezidenčni status in stalni naslov bivanja v Združenem kraljestvu;,
 • odlično poznavanje računalniških programov MS Office (Word in Excel) in spletnih okolij.

Delovno področje:

 • opravljanje tajniških opravil za vodjo veleposlaništva in potrebe veleposlaništva;
 • priprava osnovnih dopisov in ostale korespondence v slovenskem in angleškem jeziku;
 • sprejemanje in oddajanje pošte;
 • urejanje arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • izvajanje administrativnih in organizacijsko tehničnih opravil pri izvedbi protokolarnih dogodkov,
 • opravljanje drugih administrativnih del po navodilu vodje.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja izobrazbe, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 • dokazilo o urejenem rezidenčnem statusu ter stalnem prebivališču v Združenem kraljestvu;
 • življenjepis  z opisom formalne izobrazbe ter navedbo drugih pridobljenih znanj in veščin;
 • motivacijsko pismo v slovenskem in angleškem jeziku.

Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Razpisna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi, dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 12 mesecev s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja ter trimesečnim poizkusnim delom.

Predviden nastop dela je september 2020.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj je potrebno posredovati do 17. avgusta 2020 s priporočeno pošto na naslov Embassy of the Republic of Slovenia, 17 Dartmouth Street, London SW1H 9BL in po elektronski pošti sloembassy.london(at)gov.si.

Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili.