Veleposlaništvo RS London /Novice /
30.04.2010  

SLOVENIJA PODPISALA PROTOKOL K MEDNARODNI KONVENCIJI O ODGOVORNOSTI IN NADOMESTILU ŠKODE V ZVEZI S PREVOZOM NEVARNIH IN ZDRAVJU ŠKODLJIVIH SNOVI PO MORJU

Na sedežu Mednarodne pomorske organizacije je od 26. do 30. aprila potekala Mednarodna konferenca za revizijo Konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (Konvencija HSN).

 

 

Leta 1996 je Mednarodna pomorska organizacija sprejela Mednarodno konvencijo o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, ki predvideva odškodnino in režim odgovornosti za nezgode, katere koli snovi razen nafte, ki v primeru vnosa v morsko okolje lahko ogrozijo zdravje ljudi, škodujejo živim virom in morskemu življenju ali ovirajo drugo zakonito uporabo morja.

 

Konvencija HNS še ni stopila v veljavo, zato je Mednarodna pomorska organizacija vlagala veliko naporov za sprejem Protokola, kjer so oblikovane pravne rešitve praktičnih težav, ki so preprečevale mnogim državam, da ratificirajo konvencijo HNS iz leta 1996 ter so povezane predvsem z obveznostmi držav pri javljanju sprejema nevarnih snovi ter s tem povezanimi prispevki v odškodninskem skladu HNS.

 

 

S podpisom Protokola k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju Republika Slovenija sledi prizadevanjem mednarodne skupnosti za ureditev tega pomembnega področja.

 

Slovenija, na čelu z vodjem delegacije, Veleposlanikom Jarcem, je bila na plenarnem zasedanju izvoljena kot podpredsedujoča konferenci, kar kaže na ugled, ki ga uživa Slovenija v Mednarodni pomorski organizaciji. Z uspešnim delom kot podpredsedujoča država, si je Slovenija še dodatno utrdila ugled kot aktivna članica Mednarodne pomorske organizacije.